Skip links

Terapia- ja hyvinvointipalvelut Porissa

Tulenkantajat on terapia- ja hyvinvointipalveluja tarjoava pieni paikallinen yritys. Yrityksessämme työskentelee kolme ratkaisukeskeistä vuorovaikutuksen ammattilaista. Meillä on useamman vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalalta. Otamme asiakkaiden toiveet huomioon ja etenemme tavoitteellisesti. Vahvuutenamme on aktiivisuus, lämminhenkisyys ja luovat menetelmät. Yksilöterapian lisäksi tarjoamme pariterapiaa, uusperheneuvontaa, työohjausta ja erilaisia ryhmille räätälöityjä koulutuksia. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tarkemmin palveluihimme.

Terapeutti sai minut avautumaan ja miettimään asioita monesta näkökulmasta. Löysin vahvuuden ja voimavarat itsestäni.

- Terapiasta

Rikasta tietoa, ei vain kirjoista opittua. Ei kuilua ohjaajien ja osallistujien välillä.

- Koulutuksesta

Puolen vuoden aikana työyhteisö on ollut isossa muutoksessa, joten yhteinen aika ohjatusti on ollut tarpeellista. Olet ollut yhtenä rakentajana tässä työyhteisössä, kiitos.

- Työnohjauksesta

Elämänlaatuni ja elämänhallintani ovat parantuneet huomattavasti jakson aikana, olen todella kiitollinen siitä.

- Terapiasta

Tiedon ja kokemuksen hyvää yhteenvetoa.

- Koulutuksesta

Hyvin vedetty ryhmä varsinkin tässä tilanteessa. Tykkään tyylistä ja kyvystä mukautua eri tilanteisiin.

- Työnohjauksesta

Olet ensimmäinen, joka on oikeasti minua kuunnellut.

- Terapiasta

Tiedon ja kokemuksen hyvää yhteenvetoa.

- Koulutuksesta

Pidin siitä, että toit kaikista meistä positiivisia asioita esiin. Sillä on iso merkitys. Kiitos.

- Työnohjauksesta

Onnistuit auttamaan minua saamaan oivalluksia ja löytämään itseni. Autoit minut hyväksymään ja jopa pitämään itsestäni. Luottamukseni itseeni ja mahdollisuuksiini elämässä kasvoi.

- Terapiasta

Erittäin hyvä tilaisuus – eikä vähiten siksi, että pistit itsesi kunnolla likoon.

- Koulutuksesta

Olen tyytyväinen, että olet samalla tasolla meidän kanssa, kiinnostunut ja kannustava.

- Työnohjauksesta

    Terapia

    Tarjoamme terapiapalveluita yksityisille, yrityksille ja yhteisöille.

    Virpi Hopeakangas

    Ratkaisukeskeinen terapeutti, Uusperheneuvoja, Työhyvinvoinnin opettaja

    Toista Ansioluetteloni Ota yhteyttä
    Samuel Hilli

    Ratkaisukeskeinen terapeutti, Työnohjaaja (koulutuksessa), Kriisityöntekijä

    Toista Ansioluetteloni Ota yhteyttä
    Petteri Salonen

    Ratkaisukeskeinen terapeutti, Työnohjaaja (STOry), Uusperheneuvoja

    Toista Ansioluetteloni Ota yhteyttä

    Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään uusien toimintamallien etsimiseen, toivoa luovien näkökulmien löytämiseen ja konkreettisten ja pysyvien ratkaisujen siirtymiseen asiakkaan arkeen ja ihmissuhteisiin. Terapeutti ei anna helppoja vastauksia, vaan uudet ratkaisut löytyvät lämminhenkisessä yhteistyössä asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen. Jokaisen asiakkaan kohdalla luodaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Työskentelemme aina positiivisella ja vastaanottavaisella otteella ja pidämme huolen, että jokainen apua tarvitseva kokee olevansa tervetullut.

    Terapiasuhde on luottamuksellinen ja perustuu aina terapeutin ja asiakkaan luomaan yhteiseen vuorovaikutussuhteeseen. Tämä vuorovaikutussuhde koostuu kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta sekä lämminhenkisestä tunnelmasta.
    Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tieteellisin tutkimuksin todistettu vaikuttavaksi psykoterapiamuodoksi. Lisätietoa psykoterapiasta löydät täältä.

    Terapiapalveluihimme kuuluvat yksilö-, pari ja perheterapia.

    Hinnasto:
    Yksilöterapia: 70€/45min
    Pariterapia: 140€/90min
    Uusperheneuvonta/perheterapia: 140€/90min

    Työnohjaus

    Työnohjausta ratkaisukeskeisillä menetelmillä, positiivisella otteella ja monen vuoden kokemuksella. Työnohjausta tarjoavat Petteri ja Samuel.

    Työnohjaaja Petteri Salonen (STOry)

    Työnohjausta positiivisella ylävireellä ja sinun tarpeisiisi räätälöitynä. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010 asti. Kokemusta on sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksesta. Työnohjauksessani kukaan ei jää ulkopuolelle, vaan otan kaikki huomioon tasapuolisesti. Oli asia kuinka vakava tahansa, pyrin aina pitämään tunnelman positiivisena. Mottoni on, “ei mitään niin pahaa ettei jotain hyvääkin“.

    Ota yhteyttä

    Työnohjaaja Samuel Hilli (koulutuksessa)

    Olen työnohjaajakoulutuksessa oleva ratkaisukeskeinen terapeutti, kriisityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarjoan työnohjausta niin ryhmille kuin yksilöillekin. Vahvuutenani on innostavan ja luovan ilmapiirin luominen. Työnohjauksissani käytän hyödyksi ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa oppimiani menetelmiä.

    Ota yhteyttä

    PETTERI KERTOO TYÖNOHJAUKSESTA

    Toista

    Yrityksille

    Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille yksilöllisesti räätälöityjä koulutuksia ja luentoja. Katso lisää oheisesta videosta.

    Työssä jaksaminen

    • Muutostarveanalyysi
    • Työkaluja muutokseen
    • Konkreettinen suunnitelma ja tavoitteen asettaminen

    Vuorovaikutustaidot

    • Konfliktien hallinta
    • Oman sisäisen puheen ymmärtäminen
    • Rakentavan vuorovaikutuksen luominen käytännössä

    Työmotivaatio

    • Mielekkään tavoitteen löytäminen
    • Näkökulman muutos haastavissa tilanteissa
    • Luodaan henkilökohtainen tavoite

    Työyhteisön tarpeisiin räätälöity koulutus

    • Lähetämme teille kyselylomakkeen, jossa saatte esittää toivomuksia koulutuksen suhteen

    Työhyvinvointi parantaa tutkitusti yrityksesi tuottavuutta.

    Ota yhteyttä
    Toista

    Uusperheneuvonta

    Uusperheneuvonta on kohtaamista, kuuntelemista, tuen antamista ja toivon ylläpitämistä. Se on yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen.

    Ota yhteyttä

    Uusperheneuvonta keskittyy uusperhedynamiikkaan, vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä ja uusperheen erityiskysymyksiin, kuten äiti-, isä-, ja lapsipuolen rooleihin. Uusperheen keskiössä on aina parisuhde, jonka hoitaminen on ensisijaisen tärkeää. Ex-puolisoiden mahdollisesti aiheuttamat haasteet ovat yksi syy hakeutua uusperheneuvontaan. Jos uusperheen moninaiset tilanteet aiheuttavat ongelmia, ei kannata jäädä tilanteen kanssa yksin.

    Ristiriidat kuuluvat parisuhteeseen. On paljon merkitystä sillä, miten ne ratkaistaan tai miten niitä käsitellään. Oheisella videolla näkyvät vaihtoehtoiset vuorovaikutustavat samassa tilanteessa. Rakentavaa vuorovaikutusta on mahdollisuus oppia. Tervetuloa pariterapiaan/uusperheneuvontaan oppimaan lisää itsestäsi, parisuhteestasi ja vuorovaikutustavoistasi.

    Lue lisää uusperheneuvontaan liittyvistä asioista Suomen Uusperheiden Liiton sivuilta.

    Yhteistyökumppanit

    Alla Tulenkantajien yhteistyökumppanit

    Anna Aarnio

    Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija

    Tarjoan yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa. Olen työskennellyt ihmisten parissa palvelualalla yrittäjänä vuodesta 2006. Vuosien aikana työssäni olen kohdannut jos jonkinmoisia ihmiskohtaloita ja arjen ilot sekä surut ovat olleet aina osa työtäni. Tämä kaikki on saanut mielenkiintoni heräämään tätä työtä kohtaan ja ratkaisukeskeisyys on suuntauksena lähellä sydäntäni sekä osa omaa ajattelumaailmaani. Valmistun keväällä 2019.

    -Katse tulevaan ja kohti omaa tavoiteltua päämäärää pienin askelin-

    040 185 1662
    anna.aarnio(at)hotmail.com

    Jani Söderling

    Johdon työnohjaajaopiskelija

    Tarjoan työnohjausta niin ryhmille kuin yksilöillekin. Työnohjauksissa viitekehykseni nojaa vahvasti ratkaisukeskeisyyteen ja pyrin nostamaan ohjattavien jo olemassa olevia vahvuuksia ja onnistumisia esille. Uskon siihen, että ihminen on kokonaisuus ja kaikki osa-alueet vaikuttavat kaikkeen. Työ vaikuttaa kotiin ja koti työhön.

    Minulla on pitkäaikainen työkokemus ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä yhdistyksessä nimeltä Icehearts Ry. Tällä hetkellä toimin yhdistyksessä kasvatustoiminnan koordinaattorina. Minua on luonnehdittu rehelliseksi ihmiseksi sekä hyväksi kuuntelijaksi, joka tutustuisi vaikka puhelinpylvääseen. Valmistun marraskuussa 2018.

    040 577 8719
    jani.soderling(at)icehearts.fi

    Return to top of page