Tulenkantajat
Terapia- ja hyvinvointipalvelut

Terapia- ja hyvinvointipalvelut Porissa

Tulenkantajat on terapia- ja hyvinvointipalveluja tarjoava pieni paikallinen yritys. Yrityksessämme työskentelee viisi ratkaisukeskeistä vuorovaikutuksen ammattilaista. Meillä on useamman vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalalta. Otamme asiakkaiden toiveet huomioon ja etenemme tavoitteellisesti. Vahvuutenamme on aktiivisuus, lämminhenkisyys ja luovat menetelmät. Yksilöterapian lisäksi tarjoamme pariterapiaa, uusperheneuvontaa, työohjausta ja erilaisia ryhmille räätälöityjä koulutuksia. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tarkemmin palveluihimme.

Terapia

Tarjoamme terapiapalveluita yksityisille, yrityksille ja yhteisöille.
You can also book therapy sessions in english or via Skype.

Virpi Hopeakangas

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Uusperheneuvoja
Työhyvinvoinnin opettaja

Samuel Hilli

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Työnohjaaja
Kriisityöntekijä

Petteri Salonen

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Työnohjaaja
Uusperheneuvoja
Kognitiivinen psykoterapia (koulutuksessa)

Terhi Kivikoski

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Kriisityöntekijä
Kuvataideterapia
Kognitiivinen psykoterapia (koulutuksessa)

Anna Aarnio

Ratkaisukeskeinen
lyhytterapeutti
Seksologi, Seksuaalineuvoja

 

Psykoterapiasta

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään uusien toimintamallien etsimiseen, toivoa luovien näkökulmien löytämiseen ja konkreettisten ja pysyvien ratkaisujen siirtymiseen asiakkaan arkeen ja ihmissuhteisiin. Terapeutti ei anna helppoja vastauksia, vaan uudet ratkaisut löytyvät lämminhenkisessä yhteistyössä asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen. Jokaisen asiakkaan kohdalla luodaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Työskentelemme aina positiivisella ja vastaanottavaisella otteella ja pidämme huolen, että jokainen apua tarvitseva kokee olevansa tervetullut.

Terapiasuhde on luottamuksellinen ja perustuu aina terapeutin ja asiakkaan luomaan yhteiseen vuorovaikutussuhteeseen. Tämä vuorovaikutussuhde koostuu kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta sekä lämminhenkisestä tunnelmasta. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tieteellisin tutkimuksin todistettu vaikuttavaksi psykoterapiamuodoksi. Lisätietoa psykoterapiasta löydät täältä.

Terapiapalveluihimme kuuluvat yksilö-, pari- ja perheterapia.

Hinnasto

 • Yksilöterapia: 70 € / 45 min
 • Pariterapia: 140 € / 90 min
 • Uusperheneuvonta / perheterapia: 140 € / 90 min

Työnohjaus

Työnohjausta ratkaisukeskeisillä menetelmillä, positiivisella otteella ja monen vuoden kokemuksella.
Työnohjausta tarjoavat Petteri ja Samuel.

Työnohjaaja
Samuel Hilli

Olen 2020 syksyllä valmistunut työnohjaaja (STOry). Työnohjausta olen tehnyt vuodesta 2018 alkaen. Palveluihini kuuluvat ryhmä-, työyhteisö-, yksilö- ja johdon työnohjaus. Ohjaustilanteissa luon luottamuksellisen ja lämminhenkisen ympäristön, jossa vaikeidenkin asioiden käsittely tuntuu luontevalta. Vahvan akuuttihoitotyön kokemuksen ansiosta olen tottunut äkillisesti muuttuviin tilanteisiin ja siksi pystyn nopeasti reagoimaan ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Käytän ratkaisukeskeistä viitekehystä hyödykseni työnohjatessani. Tämä tarkoittaa, että pyrin ohjauksissani kiinnittämään enemmän huomiota eri ratkaisumalleihin kuin ongelman syntyperän pohtimiseen, mikä taas luo työnohjauksiini toiveikkuutta ja korostaa ihmisten omaa toimijuutta.

Työnohjaaja
Petteri Salonen

Työnohjausta positiivisella ylävireellä ja sinun tarpeisiisi räätälöitynä. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010 alkaen. Kokemusta on sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksesta. Työnohjauksessani kukaan ei jää ulkopuolelle, vaan otan kaikki huomioon tasapuolisesti. Oli asia kuinka vakava tahansa, pyrin aina pitämään tunnelman positiivisena. Mottoni on, “ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin”.

Petteri kertoo työnohjauksesta

Yrityksille

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille yksilöllisesti räätälöityjä koulutuksia ja luentoja.
Katso lisää oheiselta videolta.

Työssä jaksaminen

 • Muutostarveanalyysi
 • Työkaluja muutokseen
 • Konkreettinen suunnitelma ja tavoitteen asettaminen

Vuorovaikutustaidot

 • Konfliktien hallinta
 • Oman sisäisen puheen ymmärtäminen
 • Rakentavan vuorovaikutuksen luominen käytännössä

Työmotivaatio

 • Mielekkään tavoitteen löytäminen
 • Näkökulman muutos haastavissa tilanteissa
 • Luodaan henkilökohtainen tavoite

Työyhteisön tarpeisiin räätälöity koulutus

 • Lähetämme teille kyselylomakkeen, jossa saatte esittää toivomuksia koulutuksen suhteen

Työhyvinvointi parantaa tutkitusti yrityksesi tuottavuutta.

Pariterapia ja uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta on kohtaamista, kuuntelemista, tuen antamista ja toivon ylläpitämistä.
Se on yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen.

Uusperheneuvonta keskittyy uusperhedynamiikkaan, vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä ja uusperheen erityiskysymyksiin, kuten äiti-, isä-, ja lapsipuolen rooleihin. Uusperheen keskiössä on aina parisuhde, jonka hoitaminen on ensisijaisen tärkeää. Ex-puolisoiden mahdollisesti aiheuttamat haasteet ovat yksi syy hakeutua uusperheneuvontaan. Jos uusperheen moninaiset tilanteet aiheuttavat ongelmia, ei kannata jäädä tilanteen kanssa yksin.

Ristiriidat kuuluvat parisuhteeseen. On paljon merkitystä sillä, miten ne ratkaistaan tai miten niitä käsitellään. Oheisella videolla näkyvät vaihtoehtoiset vuorovaikutustavat samassa tilanteessa. Rakentavaa vuorovaikutusta on mahdollisuus oppia. Tervetuloa pariterapiaan tai uusperheneuvontaan oppimaan lisää itsestäsi, parisuhteestasi ja vuorovaikutustavoistasi.

Lue lisää uusperheneuvontaan liittyvistä asioista Suomen Uusperheiden Liiton sivuilta.

Yllä sama tilanne erilaisilla vuorovaikutustavoilla esitettynä. Kumpaa tyyliä sinä toivoisit omassa parisuhteessasi?

Yhteistyökumppanit

Alla Tulenkantajien yhteistyökumppanit

Anni Varheenmaa

Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja

Olen seksuaaliterapeutti (2019), seksuaalineuvoja (2010) sekä sosionomi (AMK) (2008). Seksuaaliterapia on keskusteluun perustuvaa lyhytterapiaa. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden. Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä rajatummin. Taustalla minulla on kokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä vuodesta 2007 alkaen. Myös puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät ovat tuttuja.

Tarjoan yksilöneuvontaa ja yksilöterapiaa, keskusteluryhmiä sekä koulutusta ja konsultointia seksuaalisuuteen liittyen.

Ole mitä tunnet!

Jani Söderling

Johdon työnohjaaja

Tarjoan työnohjausta niin ryhmille kuin yksilöillekin. Työnohjauksissa viitekehykseni nojaa vahvasti ratkaisukeskeisyyteen ja pyrin nostamaan ohjattavien jo olemassa olevia vahvuuksia ja onnistumisia esille. Uskon siihen, että ihminen on kokonaisuus ja kaikki osa-alueet vaikuttavat kaikkeen. Työ vaikuttaa kotiin ja koti työhön.

Minulla on pitkäaikainen työkokemus ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä yhdistyksessä nimeltä Icehearts Ry. Tällä hetkellä toimin yhdistyksessä kasvatustoiminnan koordinaattorina. Minua on luonnehdittu rehelliseksi ihmiseksi sekä hyväksi kuuntelijaksi, joka tutustuisi vaikka puhelinpylvääseen.

Jenni Salomaa

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA,
RATSASTUSTERAPEUTTI SRT JA EASEL COACH TYÖNOHJAAJA SEKÄ VALMENTAJA

Tarjoan luottamuksellista ja vaikuttavaa ohjausta ja tukea elämän haastavassa tilanteessa, ihmissuhteisiin tai työhön liittyvissä asioissa, sairauden, menetyksen tai kriisin kohdatessa tai elämän mittaisessa tehtävässä, vanhemmuudessa.

Näen ihmisen ja maailman moniulotteisena kokonaisuutena, jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa. Olen työskennellyt aikuispsykiatrian, erityisryhmien sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen kuntoutuksen parissa. Työskentelen myös luonto- ja eläinavusteisesti.

Olen erikoistunut vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työnohjaukseen sekä työyhteisöjen toiminta- ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen.

Uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista.

Laura Elonen – Laumic oy

NUOTTI-valmentaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Toimin Satakunnan alueella Kelan NUOTTI-valmentajana. Nuottivalmennus on 16–29-vuotiaille tarkoitettua matalan kynnyksen psykososiaalista tukea. NUOTTI-valmennuksen tarkoituksena on tukea nuorta löytämään omia tavoitteitaan elämän, koulun tai työpaikan suhteen. NUOTTI-valmennus on nuorille maksutonta ja valmennuksen ajalta nuori voi saada kuntoutustukea. NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua soittamalla 020 692 205.

Tarjoan myös ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa (yksilö ja pari). Lyhytterapiakäyntejä voi olla tilanteesta riippuen 1–20 kertaa. Lyhytterapia soveltuu parhaiten kevyiden haasteiden käsittelyyn, tilanteisiin, joihin kaipaa uusia näkökulmia tai muutostyöskentelyyn.

Koulutukseltani olen sosionomi (2016) sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (2020). Työkokemusta minulle on karttunut sosiaalialan töistä aina vauvasta vaariin noin 15 vuoden ajalta, viimeisimpänä lastensuojelusta, sosiaaliohjauksesta sekä perhetyöstä.

Yhteystiedot

Leena Pakonen – Intravia Valmennus Oy

MENTAALIVALMENTAJA, KOULUTUSJOHTAJA

Mentaalivalmentajana olen tukena elämänlaatua parantavien muutosten toteuttamisessa, aiheina esim. stressinhallinta, univaikeudet, painonhallinta, esiintymisjännitys, sosiaalisten tilanteiden jännittäminen, itsetuntoasiat ja uramuutostilanteet. Menetelminä valmennuksessa käytän mm. ratkaisukeskeistä valmennusta, NLP-tekniikoita, hypnoosia, rentoutusohjausta ja mindfulness-menetelmiä. Olen myös koulutettu ravintovalmentaja ja ryhmäliikunnanohjaaja. Ennen valmentajauraani toimin toistakymmentä vuotta talouspäällikkönä kansainvälisissä konserniyhtiöissä.

Yritykseni Intravia järjestää myös valmentajakoulutusta ja tietoisen elämäntaidon kursseja. Jos olet kiinnostunut mentaalivalmentajan koulutuspolusta tai haluat opiskella mentaalitaitoja oman hyvinvointisi tueksi, käy tutustumassa kurssitarjontaamme nettisivuillamme.

Miia Lindström

HAHMOTERAPEUTTI, KOULUTTAJA

Olen hahmoterapeutti (Organizational Consultant and Coach, Gestalt
Institute of Scandinavia 2020). Teatteritaiteen maisteri (TEAK -98) Olen
työskennellyt eri teattereissa, Yleisradiossa ja viimeisimpänä
lastensuojelutyössä haastavien nuorten parissa. Lisäksi olen opiskellut
ratkaisukeskeistä psykologiaa ja mindfulnessia.Vuodesta 2007 lähtien olen
tehnyt vuorovaikutus-, voimavara-, ongelmanratkaisu-, johtamistaito-, ja
esiintymiskoulutuksia eri yrityksille ja yhteisöille.

Tarjoan yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa, työnohjausta ja koulutusta.

Hahmo- eli gestalt-terapia on psykoterapian suuntaus, jonka keskeisiä
käsitteitä ovat kontakti, tietoisuus, tässä ja nyt ja vastuu. Kontakti itseen ja
muihin, tietoisuus eri käyttäytymismalleista ja tunteista, läsnäolo tässä
hetkessä sekä vastuu omista valinnoista ja niiden seurauksista.
Terapiassa asiakas alkaa tiedostaa omaa tapaansa ilmaista, tai olla
ilmaisematta, tunteitaan ja tarpeitaan. Terapia auttaa ihmisiä ottamaan
vastuun siitä mitä heille tapahtuu, edistäen näin henkilökohtaista kasvua.

Loistekeskus Oy – Asiantuntijakeskus palveluksessa

Loistekeskus on positiivisella energialla käyvä työhyvinvoinnin asiantuntijakeskus. Me autamme yksilöitä, esimiehiä ja yhteisöjä löytämään omat vahvuutensa ja loistamaan läpi työelämän.

Me emme usko arjen harmauteen: missiomme on palauttaa värit arkeen. Loistekeskuksen ammattilaiset rakentavat hyvinvoivia, toimivia ja tuloksellisia työyhteisöjä – ihmisinä ihmisille.

Yhteystiedot

Marika Raitaniemi, Loistekeskus Oy
Työnohjaaja ja valmentaja

040 701 4578
marika(at)loistekeskus.fi
www.loistekeskus.fi

Tuotteet

Impro-lautapeli

Tulossa Kickstarteriin elokuussa 2021

IMPRO-lautapeli on hulvattoman hauska seurapeli. Sen on kehittänyt nippu hulluja suomalaisia terapeutteja. Pelissä yhdistyy terapiamaailman musta huumori ja oivalluksia herättävät kysymykset sekä tehtävät.

Ennen lautapelimme julkaisua voit tutustua siihen paremmin osoitteessa:

https://www.improgame.com/

Tunnekortit

Tunnekortit mahdollistavat monipuolisen tunnetyöskentelyn ryhmien, yksilöiden ja parityöskentelyn kanssa.

Tunnekortti-pakkaus sisältää 26 erilaista tunnetta Tulenkantajien osakkaiden esittämänä ja ohjeet näiden korttien käyttöä varten. Tunnekortit toimivat tunnetaitotyöskentelyn apuvälineinä yksilö-, parisuhde ja ryhmätyöskentelyssä. Tunnekorttien avulla voit myös itsenäisesti harjoitella omien tunteidesi tunnistamista.

Tilaaminen:

1. Tilaus onnistuu maksamalla 39,00 € (sis. postikulut Suomeen)
2. Maksutiedot: OP FI44 570081 2053 4990 Saaja: Tulenkantajat Oy
3. Kirjoita verkkopankissa maksun viestikenttään nimesi ja toimitusosoite

Lähetämme korttipakan ripeästi sinulle maksun kirjauduttua.